Digitala Lösningar för dina uppkopplade “Saker“

Vi är övertygade om att digital transformation börjar med människor.

Uppkopplade “saker” säkerställer obegränsade möjligheter.

PosTrack är en innovativ lösningsexpert som kan hjälpa till med värdeskapande lösningar för er organisation!

 

Internet of Things made easy by PosTrack
Kontakta oss

Industrispecifika lösningar

PosTrack’s lösningar möjliggör för industrier att accelerera sina digitala transformationer. Det sker genom våra innovativa lösningar som leder till operationellt värde för företaget.

 Välj din industri nedan för att utforska vad PosTrack kan hjälpa ditt företag med.

gps tracking iot

Transport och Logistik

Recycling

Återvinning

gps tracking iot

Järnväg

gps tracking iot

Bygg och anläggning

Smart City

Smarta städer

gps tracking iot

Jordbruk

Vårt Erbjudande

PosTrack utvecklar och levererar digitala lösningar inom Internet of Things.

För att ni skall få en bättre förståelse för vilka lösningar som passar bäst in i er organisation, så finns PosTrack som er partner. Vi hjälper er från idé och hela vägen till mål.

Digital Transformation

Hur framgångsrik din digitala transformation blir, baseras ofta initialt på tre delar när ett projekt påbörjas.

All planering ifrån strategier till processer har dokumenterats.
Organisationen är involverad från dag ett.
Ha rätt partners som kan vara med hela vägen ifrån innovationsstadiet till målet.

Systemintegration

En av de mest kritiska delarna av en digital transformation är att alla system kan prata med varandra. Detta för att säkerställa att inga nya manuella processer måste skapas utan att man uppnår resultat med automation och tar bort onödiga uppgifter.

Vissa system kan behöva ersättas och andra avvecklas för att nå syftet med automation. Det viktiga är att planering gjorts och att planen följs.

Effektivisering

Att nå till det uppsatta målet med projektet dvs att öka effektiviteten i verksamheten, visar sig på framgångsrik planeringen och utförandet av digitala strategier men även den planering som gjordes från första början.
Ju mer planering som görs, ju snabbare kan transformationen göras och desto bättre kommer resultatet att bli.

Senaste Nytt

circla postrack
Circla

Circla

PosTrack har arbetat med Circla under det senaste året genom att utrusta containers med GPS spårningsenheter. Genom att ha alla containers uppkopplade har detta möjliggjort ett ökat resursutnyttjande där varje container används effektivare vilket leder till sänkt...

Läs mer

pTag 2.0
pTag 2.0

pTag 2.0

PosTrack Europe har lanserat den första produkten i vad som kallas pTag programmet. pTag programmet är ett paraply av olika typer av produkter för nästa generations IoT produkter och lösningar från PosTrack Europe AB. pTag 2.0 Rel.1 lanseras i tre olika versioner....

Läs mer

gps tracking iot
gps tracking iot
gps tracking iot
gps tracking iot
gps tracking iot
gps tracking iot