ÅTERVINNING

Online Tracking

Typ av tillgång: Containers, Kärl, Bilar, Maskiner, Komprimatorer

Fördelar: 24/7 GPS spårning med exakt position. Rapport och larm när
en tillgång kommer/lämnar en geo zon, larm när service är beräknad.
Användandet av pTag GPS spårningsenhet möjliggör en 360° översikt
av hela flottan. Fakturera kunder för exakt tid som tillgången använts. 
Använd kartor och rapporter för trafikplanering och rutt optimering.

Offline Tracking - Recycling

Offline Tracking

Typ av tillgång: Containers, Kärl, Maskiner

Fördelar: Online GPS spårning när enhet är uppkopplad mot lastbil/depå. Rapport och larm när en tillgång kommer/lämnar en geo zon, larm när service är beräknad. Kostnadseffektiv GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Fakturera kunder för exakt tid som tillgången använts. Rapportera positioner när enheten är ansluten till lastbil/depå, senast kända position rapporteras när enheten inte är uppkopplad.

Uppkopplade Kärl

Typ av tillgång: Containers, Kärl

Fördelar: Online eller Off-line sensor rapportering beroende på användningsområde (volymmätning, brand, rök, temperatur).
Basic GPS spårning av senast kända position.
Kostnadseffektiv GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Spårbarhet av allt återvunnet material.
Rapportera positioner när enheten är ansluten till lastbil/depå, senast kända position rapporteras när enheten inte är uppkopplad

Uppkopplade Containers

Typ av tillgång: Containers

Fördelar: Online sensorer som rapporterar beroende på användningsområde (volymmätning, brand, rök, temperatur, lås), 24/7 GPS spårning med exakt position. GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Anslut olika typer av sensorer för mätning och rapportering av information. Larm och rapportering av volym (%) i öppna återvinningscontainers

Lagerspårning

Typ av tillgång: Containers, Kärl

Fördelar: Online eller Off-line GPS spårning av senast kända position.
Investera i rätt typ av containers. Kostnadseffektiv GPS spårningsenhet
möjliggör 360° översikt av hela flottan. Reducera investeringen av nya
containers/kärl genom att förstå nyttjandegraden av existerande.
Fakturera kunder för exakt tid som tillgången använts

Sammankoppling

Typ av tillgång: Trailers, Släp, Containers, Kärl, Maskiner

Fördelar: Säkerställ att rätt container är lastad på rätt bil, Online GPS spårning när enhet är uppkopplad mot lastbil/depå. Kostnadseffektiv GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Inga osäkerheter om vilken container som är lastad på vilken lastbil eller är i vilken depå. Rapportera positioner när enheten är ansluten till lastbil/depå, senast kända position rapporteras när enheten inte är uppkopplad