BYGG OCH ANLÄGGNING

Online Tracking

Typ av tillgång: Containers, Bilar, Maskiner, Kärl, Tankar

Fördelar: 24/7 GPS spårning med exakt position. Rapport och larm
när en tillgång kommer/lämnar en geo zon, larm när service är
beräknad. Användandet av pTag GPS spårningsenhet möjliggör en
360° översikt  av hela flottan. Fakturera kunder för exakt tid som
tillgången använts. Använd geo-fence zoner för larm hantering när
tillgångar anländer/lämnar en anläggning.

Offline Tracking

Typ av tillgång: Containers, Kärl, Maskiner

Fördelar: Online GPS spårning när enhet är uppkopplad mot lastbil/depå. Rapport och larm när en tillgång kommer/lämnar en geo zon, larm när service är beräknad. Kostnadseffektiv GPS spårningsenhet möjliggör 360o översikt av hela flottan. Fakturera kunder för exakt tid som tillgången använts. Rapportera positioner när enheten är ansluten till lastbil/depå, senast kända position rapporteras när enheten inte är uppkopplad

Lagerspårning

Typ av tillgång: Containers

Fördelar: Online eller Off-line GPS spårning av senast kända position,
behörighetskontroll, rapportering av allt som lämnar containern. GPS
spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Kontrollera
vilka som har tillgång till container/trailer genom uppkopplade lås. Allt
som lämnar containern rapporteras in till ett lagerhanteringssystem.

Uppkopplade Kärl

Typ av tillgång: Containers, Kärl

Fördelar: Online eller Off-line sensor rapportering beroende på användningsområde (volymmätning, brand, rök, temperatur), Basic GPS spårning av senast kända position. Kostnadseffektiv GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Spårbarhet av allt återvunnet material. Rapportera positioner när enheten är ansluten till lastbil/depå, senast kända position rapporteras när enheten inte är uppkopplad.