JÄRNVÄG

Online Tracking

Typ av tillgång: Containers, Tankar, Vagnar, Lok

Fördelar: 24/7 GPS spårning med exakt position. Rapport och larm när en tillgång kommer/lämnar en geo zon, larm när service är beräknad, ATEX certifierad. Användandet av pTag GPS spårningsenhet möjliggör en 360° översikt av hela flottan. Larm och rapportering av service intervaller för tankar och vagnar. Använd kartor och rapporter för trafikplanering och dirigering av vagnar till rätt spår

Uppkopplad Tank

Typ av tillgång: Tankar, Tank containers

Fördelar: Online sensorer som rapporterar beroende på användningsområde (volymmätning, brand, rök, temperatur, lås), 24/7 GPS spårning med exakt position, ATEX certifierad GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Data loggning av olika typer av sensor data och periodiskt rapportering. Anslut existerande sensorer för mätning och rapportering av sensor data

Uppkopplade Containers

Typ av tillgång: Containers

Fördelar: Online sensorer som rapporterar beroende på användningsområde (volymmätning, brand, rök, temperatur, lås), 24/7 GPS spårning med exakt position. GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Anslut olika typer av sensorer för mätning och rapportering av information. Larm och rapportering av volym (%)