JORDBRUK

Online Tracking

Typ av tillgång: Traktorer, Maskiner, Containers, Bilar, Tankar

Fördelar: 24/7 GPS spårning med exakt position. Rapport och larm när en tillgång kommer/lämnar en geo zon, larm när service är beräknad. Användandet av pTag GPS spårningsenhet möjliggör en 360° översikt
av hela flottan.  Fakturera kunder för exakt tid som tillgången använts. Använd pTag för stöldskydd genom att ha 24/7 spårning på alla maskiner

Offline Tracking

Typ av tillgång: Maskiner
Fördelar: Online GPS spårning när enhet är uppkopplad mot traktor/maskinhall. Rapport och larm när en tillgång kommer/lämnar en geo zon, larm när service är beräknad. Kostnadseffektiv GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Fakturera kunder för exakt tid som tillgången använts. Rapportera positioner när enheten är ansluten till traktor/maskinhall, senast kända position rapporteras när enheten inte är uppkopplad

Uppkopplad Tank

Typ av tillgång: Tankar, Tank containers
Fördelar: Online sensorer som rapporterar beroende på användningsområde (volymmätning, brand, rök, temperatur, lås),
24/7 GPS spårning med exakt position, ATEX certifierad GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Data
loggning av olika typer av sensor data och periodiskt rapportering. Anslut existerande sensorer för mätning och rapportering
av sensor data