SMARTA STÄDER

Online Tracking

Typ av tillgång: Containers, Bilar, Maskiner, Lastbilar, Tankar, Kärl

Fördelar: 24/7 GPS spårning med exakt position. Rapport och larm när
en tillgång kommer/lämnar en geo zon, larm när service är beräknad.
Användandet av pTag GPS spårningsenhet möjliggör en 360° översikt
av hela flottan. Fakturera kunder för exakt tid som tillgången använts.
Använd kartor och rapporter för trafikplanering och rutt optimering

Basic Tracking

Typ av tillgång: Containers, Kärl, Maskiner

Fördelar: Online GPS spårning när enhet är uppkopplad mot lastbil/depå. Rapport och larm  när en tillgång kommer/lämnar en geo zon, larm när service är beräknad. Kostnadseffektiv GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Fakturera kunder för exakt tid som tillgången använts. Rapportera positioner när enheten är ansluten till lastbil/depå, senast kända position rapporteras när enheten inte är uppkopplad

Lagerspårning

Typ av tillgång: Containers, Verkstäder, Depåer

Fördelar: Online eller Off-line GPS spårning av senast kända position, behörighetskontroll och rapportering av allt som lämnar containern/verkstaden/depån. GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Kontrollera vilka som har tillgång genom uppkopplade lås. Allt som lämnar containern/verkstaden/depån rapporteras in till ett lagerhanteringssystem

Uppkopplade Containers

Typ av tillgång: Containers

Fördelar: Online sensorer som rapporterar beroende på användningsområde (volymmätning, brand, rök, temperatur, lås), 24/7 GPS spårning med exakt position. GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Anslut olika typer av sensorer för mätning och rapportering av information.

Uppkopplade Kärl

Typ av tillgång: Containers, Kärl

Fördelar: Online eller Off-line sensor rapportering beroende på användningsområde (volymmätning, brand, rök, temperatur), Basic
GPS spårning av senast kända position. Kostnadseffektiv GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Spårbarhet
av allt återvunnet material. Rapportera positioner när enheten är ansluten till lastbil/depå, senast kända position rapporteras
när enheten inte är uppkopplad