TRANSPORT OCH LOGISTIK

Online Tracking

Typ av tillgång: Trailer/Släp, Containers, Lastbilar

Fördelar: 24/7 GPS spårning med exakt position. Rapport och larm
när en tillgång kommer/lämnar en geo zon, larm när service är
beräknad. Användandet av pTag GPS spårningsenhet möjliggör en
360° översikt av hela flottan. Informera kunder när transporter
passerar checkpoints/geo-fence zoner. Använd kartor och rapporter
för trafikplanering och ruttoptimering

Lagerspårning

Typ av tillgång: Trailers, Containers

Fördelar: Online eller Off-line GPS spårning av senast kända position, behörighetskontroll och volym beräkning. GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Kontrollera vilka som har tillgång till container/trailer genom uppkopplade lås. Beräkna tillgängligt utrymme inuti container/trailer med en volym sensor.

Uppkopplade Containers

Typ av tillgång: Containers

Fördelar: Online sensorer som rapporterar beroende på användningsområde (volymmätning, brand, rök, temperatur, lås), 24/7 GPS spårning med exakt position. GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Anslut olika typer av sensorer för mätning och rapportering av information. Larm och rapportering av volym (%)

Sammankoppling

Typ av tillgång: Trailers, Släp, Containers

Fördelar: Säkerställ att rätt container är lastad på rätt bil, Online GPS spårning när enhet är uppkopplad mot lastbil/depå. Kostnadseffektiv GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Inga osäkerheter om vilken container som är lastad på vilken lastbil eller är i vilken depå. Rapportera positioner när enheten är ansluten till lastbil/depå, senast kända position rapporteras när enheten inte är uppkopplad

Uppkopplad Tank

Typ av tillgång: Tankar, Tank containers

Fördelar: Online sensorer som rapporterar beroende på användningsområde (volymmätning, brand, rök, temperatur, lås), 24/7 GPS spårning med exakt position, ATEX certifierad. GPS spårningsenhet möjliggör 360° översikt av hela flottan. Data loggning av olika typer av sensor data och periodiskt rapportering. Anslut existerande sensorer för mätning och rapportering av sensor data